Det hjalp ikke å klage på utbyggingen

Naboeiendommen fikk ja til å bygge ut med tre nye boliger istedet for den ene som sto der. Det klaget eieren av veien som skal brukes som adkomst på.