Krever at hele saksbehandlingsgebyret på nesten 80.000 kroner frafalles

I Ankerveien 7 på Knarberg skal det rives og bygges to nye hus. Søknadsprosessen har imidlertid tatt tid, og nå ber Mesterhus Tønsberg AS på vegne av tiltakshaver om at saksbehandlingsgebyret Færder kommune ber om frafalles i sin helhet.