- Jeg har ingen problemer med å gå for disse boligene

I Ankerveien på Knarberg vil eieren bygge to moderne hus.