- Skogteigen ved stranda er mørk og dyster

Karin Wegger er nyinnflyttet beboer i Tørkoppveien på Nøtterøys vestside. Hun håper kommunens folk snart kan ta med seg motorsaga til strandområdene der.