Bygget fra 2016 har så store mangler at takstmannen mener det er billigere å rive. Nå er utbyggerne dømt til å betale ni millioner

Kjøperne har fått medhold i at bygget ikke er i henhold til standard.