Frithjof Arngren eier en stor strandeiendom i Grevikveien på Tjøme. Her kom kommunens folk på befaring for noen måneder siden - på jakt etter ulovlige stengsler og privatiserende tiltak.

På eiendommen fant de en del de reagerte på. De sendte Arngren et brev med informasjon om hva de mente burde bort.

Les mer om det her:

Øyene skrev om brevet og kontaktet Arngren.

- Helt greit. Vi skal nedover nå, og kommer til å fjerne alt vi er blitt bedt om å fjerne. Så tar vi bilder og dokumenterer overfor kommunen at vi har gjort det innen fristen, sa Arngren til Øyene da.

Ba om å beholde noe

Men så greit var det nok ikke.

Arngren fjernet noe, og spurte så kommunen like etterpå om å beholde resten.

Les mer om det her:

Fra kommunen kom svaret på det fort, og de var ikke i Arngrens favør.

Dermed ventet en ny ryddejobb på hytteeieren.

Øyene skrev om saken nok en gang, og ba Arngren om en kommentar,

- Alt som det er bedt om, vil bli fjernet, bedyret han til avisen da.

Like etterpå sendte han også beskjed til kommunen der han bekreftet at jobben var gjort. Men det skulle altså vise seg at kommunen ikke var helt fornøyd med gjennomføringen.

- Færder kommune kan ikke se at du har fjernet samtlige av de nevnte ferdselshindringene vurdert som ulovlige, skrev de til Arngren i saken som dermed er blitt en skikkelig gjenganger blant stengselssakene.

Dette mener de må bort

I kommunens brev fra begynnelsen av juli listes det på ny opp tiltak som må ryddes opp i. Her er oversikten:

- Betongpotta og steinene plassert tvers over den indre stien er ikke blitt fjernet. Installasjonen må fjernes i sin helhet.

(Saken fortsetter under bildet)

- Den blå tønnen med påskrift "privat" må flyttes helt inn på det som kan regnes som innmark/privat sone rundt din fritidsbolig, dersom du ønsker å beholde denne. (Se hovedbildet til artikkelen)

- Dette gjelder også skiltet du har lagt over ferdselsåren. En fritidsboligs private sone er, ifølge Miljødirektoratet, anslått til å være cirka 10-20 meter rundt en bolig.

(Saken fortsetter under bildet)

- Steingjerdet i sørenden av oppstillingsplass for båthenger: Som nevnt, senest i brev datert 24.05.2022, er kommunens foreløpige vurdering at dette steingjerdet må fjernes i sin helhet. Du har kun fjernet noen av steinene, noe som ikke anses som tilstrekkelig.

- Kommunen har også blitt oppmerksom på at du har nyetablert en avstikker fra den indre stien. Etablering av en alternativ trasé vil imidlertid ikke føre til at utmark automatisk blir innmark. Ferdselsretten faller således ikke bort på den opprinnelige delen av den indre stien. Avstikkeren vil kunne fungere som en avlastning, men den vil som sagt ikke endre status for arealer vurdert som utmark. Vi har foreslått og anmoder fortsatt om at du fjerner betongpotten og steiner.

Ny frist

- Færder kommune kan ikke anse saken som avsluttet før samtlige av de nevnte stengslene vurdert som ulovlige er blitt fjernet. Dersom du ikke ønsker å etterkomme en frivillig fjerning av resterende stengsler, ber vi deg om å opplyse kommunen om dette. Vi ber om at dokumentasjon på fjerning av de ovennevnte stengslene blir tilsendt kommunen innen 12.08.2022., avslutter de.

Dette sier hytteeieren nå

Øyene har vært i kontakt med Arngren også i denne runden. Han lover kommunen et svar innen den datoen og hevder samtidig at det resterende allerede er ryddet opp i.

- Kommunen har vært flinke - og vi har vært flinke. Jeg føler det har vært en god dialog.

- Det har vært flere runder her. Er dere i mål nå?

- Ja, nå er vi ferdieg, bedyrer Arngren.

Tiden vil vise om kommunen denne gang er enig i det.