Nesten 300 i nærmiljøet har skrevet under mot 12 meter bred vei: – Det blir et stort sår i landskapet

I stedet for en fullverdig gang- og sykkelvei, vil folk i nærmiljøet ha innsnevringer, gjennomkjøringsforbud og fortau. – Det vil løse oppgaven og samtidig bevare stedets egenart, sier de.