Nei til nedleggelse av dagtilbud for demente på Støyten

Av

«Inn på tunet» på Støyten gård, er et dagtilbud for hjemmeboende demente og mennesker med kognitiv svikt. Det er et tilbud av stor verdi både for dem det gjelder (maks. 10 per dag, 23-25 i uka), og deres pårørende. Nå har kommunedirektøren foreslått å kutte tilbudet.