- At naboen velger å ha rot i hagen sin eller ikke klipper gresset er vanskelig å få bukt med - om det er aldri så stygt

En nøttlending har meldt fra til kommunen om det hun mener er massiv forsøpling på en naboeiendom.