Derfor hogges det nå en mengde trær på denne øya

På 60-tallet ble det plantet granskog her på Søndre Årø. Senere skulle det vise seg at det ble gjort i en verdifull sumpskog med meget høy verneverdi.