Når mange står utenfor, blir regningen større enn vi har rygg til å bære over tid

Av

Vi må inkludere for å skape nok, mener politiker Kårstein Eidem Løvaas.