Når dører blir brukskunst: Truls designet døra selv

Ikke alle boligeiere har et bevisst forhold til hvilket signal deres inngangsdør sender ut. Andre legger sin sjel i det.