Nå vil politikerne finne stengselsmidler selv i en slunken kommunekasse - for her er det ingenting å hente

Det handler mest om innsparing når Færder-politikerne er i gang med å behandle budsjettet for 2021. Men et flertall har likevel bedt om at det nå skal finnes midler til et treårig stengselsprosjekt i strandsonen.