Nå skal ikke lenger politikerne bestemme i disse byggesakene

For å få saksbehandlingstida ned, har kommunedirektøren foreslått flere sakstyper som fra nå av kun skal behandles administrativt. Det gjelder blant annet enkelte estetikksaker.