Nå har naboen fått svar på klagen sin: – Kan bli et privatrettslig anliggende

– Arbeidet som er oppstartet er vedlikehold, skriver ansvarlig søker.