Det er et par uker siden Øyene skrev om oppfølgingssaken hos Einar Schistad og kona. Det hele dreier seg om to kjøkken, som Schistad satte opp i to enheter i sidebygningen på eiendommen, til bruk for familiemedlemmer. Det er et års tid siden paret overtok Tenvikveien 17.

Det de ikke visste da, var at Færder kommune i et par år før det igjen hadde fulgt opp eiendommen for å få to lignende kjøkken fjernet. Siden det også er bad i de to enhetene, gjorde nemlig kjøkkenene at de ble for selvstendige enheter å regne, noe som er søknadspliktig.

Søkt hadde imidlertid ikke de tidligere eierne gjort, og heller ikke Schistad, som ikke kjente til denne historikken, søkte før han satte opp kjøkkenene.

DU KAN LESE MER OM SAKEN HER: Kommunetoppen innredet flere kjøkken ulovlig: - Man føler seg selvfølgelig litt dum

- Rett og slett naivitet

I slutten av september kom Færder kommune på tilsyn på eiendommen, og dermed havnet saken på nytt i et oppfølgingsspor.

- Man føler seg selvfølgelig litt dum. For undertegnede er det litt flaut å ha vært naiv. Man har passert 50 år og sjekker ikke nøye nok, vi har bare forholdt oss til det vi har hørt. Nå er jeg ikke ekspert på den delen av kommunen, men det er jo lov å ha mer enn én tanke i hodet selv om man er kulturarbeider. Det var dustete å ikke ta ansvar selv og sjekke ut hva som gjelder. Som kjøper av en eiendom er det vårt ansvar å sjekke ut alle sånne ting. Så enkelt, og så vanskelig, er det. Det er rett og slett naivitet. Det er ikke annet å si, sa Schistad blant annet til Øyene etter tilsynet.

På daværende tidspunkt hadde ikke han og kona funnet ut hva de skulle gjøre.

- Vi må vurdere om vi skal fjerne de enkle kjøkkenløsningene, og det er gjort på en formiddag, eller om vi kan søke om bruksendring. Vi har ikke rukket å tenke så langt, svarte han.

River og søker

Det har de imidlertid gjort nå, og løsningen har blitt å fjerne først ett kjøkken i nordre del. Det gjorde Schistad allerede ei ukes tid etter tilsynet, og han har sendt bildedokumentasjon på dette til kommunen.

- Vi fikk i midten av forrige uke pålegg om stans av bruk med umiddelbar virkning vedrørende en av enhetene i annekset. Vi kunne selv velge hvilken, tok en kjapp prat med tilsynsavdelingen torsdag i forrige uke, og fikk da forståelse for at hvis vi søkte om bruksendring, så kunne vi kun bruke en av enhetene inntil en eventuell godkjenning om dispensasjon/bruksendring var i boks. I og med at en slik søknadsprosess kan ta 3-4 måneder, så var det på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å gjøre dette, da vi ikke kunne ha hele familien boende på gården i den perioden. Derfor ble også kjøkken i søndre del fjernet samme dag som jeg hadde en prat med tilsynsavdelingen forrige uke, og dokumentasjon sendt inn samme dag, forklarer Schistad.

Han har bedt om informasjon fra byggesak for hvordan de skal gå fram for å søke dispensasjon for å ha kjøkken i sidebygningen.

- Så får vi sette i gang søknadsprosess på et senere tidspunkt, med visshet om at bygningen i dag er etter forskriftene, sier han.

Færder kommune har nå bekreftet at forholdene er å regne som rettet. Det vil si at så lenge begge enhetene i sidebygningen ikke er innredet som selvstendige boenheter med alle hovedfunksjoner for en bolig, så er disse lovlige og kan brukes.