Nå har Færder sett på hvordan ulovlige hindringer i strandsonen på øyene kan kartlegges og fjernes - foreslår å gjøre som Sarpsborg

Til uka får politikerne kommunens utredning om et prosjekt for å kartlegge og fjerne strandsonestengsler.