Mye diskusjon om kompliserte regler i ulovlighetssak: – Det var grunn til å stanse arbeidet på brygga

Både bruken av kreosot og størrelsen på arbeidet ble store diskusjonstemaer for politikerne som fikk klagen på stans i bryggearbeid til seg.