I nesten tre år har den klimarådgiveren vært Morten Fredheim Solberg, men om kort tid takker 49-åringen for seg. Det skjer ikke med lett hjerte.

– Jeg har hatt det og har det veldig bra som klimarådgiver i Færder, og jeg skulle gjerne ha fortsatt, men jeg har fått en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Fredheim Solberg til Øyene.

I slutten av februar pakker han sakene og tar en ukes vinterferie, før ferden går videre til ny jobb i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

To hovedgrunner

1. mars starter han som klimarådgiver i fylkeskommunale lokaler i Tønsberg.

At han hopper av klimarådgiverjobben i Færder for å gjøre mye av det samme et annet sted, begrunner han slik:

– Det er to hovedgrunner. I fylkeskommunen er det et større fagmiljø, og i tillegg får jeg kortere vei og dermed mer tid med familien.

De som kjenner Morten, vet at han har brukt litt tid på å komme seg til og fra jobben på Borgheim. Stort sett har reiseveien fra Sandefjord blitt tilbakelagt med tog og sykkel. Nå blir det bare tog.

– Jeg er treningsnarkoman, men det skal bli fint med litt kortere vei til jobben, sier han.

Mindre matsvinn

– Hva er du mest fornøyd med å ha utrettet som klimaspydspiss i Færder?

– Noe av det jeg er glad for, er at vi har fått inn klimabudsjett og -regnskap som en del av den ordinære rapporteringen. Vi var den første kommunen i Vestfold som gjorde det, og det er jo litt gøy å være tidligere ute enn de store kommunene. Dessuten har jeg jobbet mye med å få klima inn som et hensyn som må tenkes på i alle kommunens arbeidsområder.

– Andre ting?

– Ja, i tillegg syns jeg det er veldig bra at vi har fått ned matsvinnet på de store institusjonene i kommunen med 25 prosent. Det er også et klimatiltak. Totalt har vi nå rundt 30 klimatiltak vi jobber med, og jeg skulle gjerne ha holdt tak i disse videre.

– Tenke smart

Færder kommune har startet letingen etter Fredheim Solbergs etterfølger. I stillingsannonsen legger kommunen vekt på at de ønsker en initiativrik, fleksibel og løsningsorientert person som skal samarbeide med både eksterne myndigheter, fagmiljøer og næringslivet.

I en tid hvor både privatpersoner, det offentlige og det private næringsliv merker effekten av høyere strømpriser og høyere priser generelt, er det ikke gitt at en klimarådgivers arbeid blir en dans på roser framover.

– Når flere bedrifter sliter med å klare seg, er det forståelig dersom klimatiltak ikke står øverst på deres prioriteringsliste, men da gjelder det å tenke smart, og dessuten er det mange klimatiltak som også er gunstige økonomisk, sier Fredheim Solberg.

– Som en rød tråd

Selv om han er utdannet siviløkonom og journalist, har han jobbet med klimaspørsmål store deler av livet.

– Jeg skrev særoppgave om klima allerede i 1989, og senere også masteroppgave, og som journalist jobbet jeg lenge i et byrå som hovedsakelig skrev klimarelaterte saker for Dagens Næringsliv, så klimaengasjementet har gått som en rød tråd gjennom livet mitt.