Moped skled ut i sving: – Lege kom tilfeldigvis forbi

Var mye korn i veibanen der ulykken fant sted.