(Tønsbergs Blad)

Nå er ikke den eksiterende bygningen på tomta noen pryd for gateløpet og byen, men det nye forslaget til KB Arkitekter er heller ikke noe pre for omgivelsene. Det virker ikke som om arkitektfirmaet har lest Tønsbergs kommunedelplan § 1.16 eller kjenner til Plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2.

Dette er faktisk merkelig når KB Arkitekter i sin anmodning til kommunen om et oppstartmøte vedlegger informasjon om følgende: «Eiendommen skal utvikles i tråd med intensjonene i gjeldende byplan for Tønsberg kommune.»

LES OGSÅ: Vil rive og bygge nytt i Nedre Langgate: – Det blåser tvers gjennom bygget

I byplanens § 1.16 om estetikk og byggeskikk står det å lese: «Bebyggelsen, både ved ombygging og nybygg, skal ha en god estetisk utforming i samsvar med sin funksjon. Bebyggelsen skal ta hensyn til eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur, terreng, vegetasjon og tilgrensende bebyggelse når det gjelder plassering, utnyttelsesgrad, volum, utforming og material- og fargevalg.»

Disse eksplisitte kravene har nok KB Arkitekter hoppet bukk over. For det er ingen ting i deres prosjektskisser som tyder på at firmaet har tenkt på tilpasning. I dette tilfelle er også tiltaket radikalt forskjellig fra enhver annen bygning i området og fremstår i gateløpet som et arkitektonisk misfoster. Vet ikke KB Arkitekter at dette er lovstridig? Det står også i nevnte paragraf at tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter, men hvor i denne bygningskroppen ser vi gode visuelle kvaliteter?

LES OGSÅ: Et splittet bysentrum

Oppløser og ødelegger

I avsnittet «Funksjonell og visuell kvalitet» skriver arkitektfirmaet: «Bygget deles opp i komponenter med ulikt antall etasjer og varierende geometri. Av hensyn til bakenforliggende boligbebyggelse trekkes volumer vekk fra fasadelinjen og krager utover fortauet i fra 3. og 4. etasje. I tillegg anlegges en åpning sentralt langs Nedre Langgate for å gi lys og utsikt for boligbebyggelsen».

Her anføres en rekke forhold og faktorer som tydeligvis skal gi visuelle kvaliteter, mens de i stedet oppløser og ødelegger hele bygningskroppen som enhetlig og arkitektonisk form. Bygningsvolumet er hakket opp i selvstendige og uintegrerte elementer, som hverken gir gode visuelle kvaliteter eller eksponerer et helhetlig byggverk med estetisk formstruktur. Dette er noe av det mest klønete og uskjønne byggeprosjekt jeg har sett. Tenke seg til at dette monsterbygget også skal plasseres i en av middelalderbyens viktigste gateløp.

LES OGSÅ: Nå er kjøperen av dette bygget avslørt: – Uttaler oss ikke om pris

Nå er det et velkjent fenomen at de fleste arkitekter og kunstnere forholder seg til sitt eget verk som myrsnipa – at enhver synes best om sitt eget avkom, uansett hvor stygt det er. Begge disse yrkesgruppene har jeg hatt nærkontakt med i over et halvt århundre, og det har slått meg gang på gang om hvor lite selvinnsikt og forstand de har på egne produkter.