Mette fra øyene er en av fotsoldatene i avdelingen for smittevern ved Folkehelseinstituttet: – Vi kjenner på ansvaret

– I den første tiden var det mye usikkerhet rundt smittespredningen. Nå vet vi mer, og står dermed bedre rustet om det kommer en ny bølge.