Mer enn 11.000 pasienter venter på behandling, kontroll eller inngrep. Dette skjer med dem som har fått utsatt time

Covid-19 nærmere doblet antall pasienter som venter på behandling eller skal til kontroll.