– Slå ring om strandlinja

Av

– Når Luftforsvaret nå trekker seg ut, bør arealet tilbakeføres Tjøme-samfunnet uten at Staten skal tenke mest mulig økonomisk gevinst, skriver Arne Fjellberg i sitt leserbrev.