Sett i gang med jobben!

– Det er nå på høy tid å få avklaringer i Jørestrandveien både med tanke på grunneiere og turgåere, skriver redaktør Tor Aslesen i denne ukens leder.