(Tønsbergs Blad)

Venstre og KrF vil ha tvangssammenslåing av fylker. I Viken-saken er alle tre fylkesting imot, det samme er befolkningen. I Finnmark og Troms viste en meningsmåling at 86% og 73% er imot.  Fylkestinget i Finnmark er imot, og fikk full støtte i en folkeavstemning.

Men Venstre og Krf bryr seg ikke om folket, de støtter toppsjiktet. «Demokratireform,» sier de. Og: «Flytte makta nedover i systemet.» Skal vi le eller gråte - folk nedover i systemet får jo ikke lov å bestemme i eget fylke! Og større enheter betyr mindre demokrati og lengre avstander. Rett før dette støttet Venstre og Krf fjernpolitireformen som gjør at folk må vente i timevis på politiet.

Nå straffes de av velgerne. I dagens meningsmåling for TV 2 (6.9) er begge under sperregrensa, noe de har vært i flere måneder. Forholdet «rød»/«blå» blokk er nå 91-79, og Støre må støtte seg på Rødts 10 mandater om han vil bli statsminister. Venstre og Krf har 2 og 3.

«Dette er for dårlig. Vi har en jobb å gjøre,» sier Hareide. Javel, men er jobben å fortsette som nå? Eller vil han lytte til folket og kanskje få framgang? Flere kommentatorer peker på at ved neste valg kan disse to partiene bli utradert, det er ingen framtid i å støtte Høyre og Frp (som nå er nede på 10,4%).

En gang stod Venstre i spissen for demokrati i Norge. Nå er de Lille-Høyre og er blitt autoritære. Jeg får lyst til å si som religiøse predikanter: Snu om før det er for seint! Denne oppfordringen kan f.eks. gå til vår lokale venstremann Carl-Erik Grimstad som nå i måned etter måned er ute av Stortinget i meningsmålingene: Gå imot tvangen, så kanskje du redder deg!