(Tønsbergs Blad)

Det hørte vi ingen fra flertallet reflektere over da de gikk inn for bru fra Ramberg til Smørberg.

Nå jobbes det intenst for å skape enighet mellom kommuner og fylkeskommune. Sentralt her står fylkesmann Per Arne Olsen. Ikke bare fordi han kan innta en slik rolle som statens representant, men også fordi han er en dreven politisk håndverker som vet mye om hva som driver de to partene. Men noen enkel jobb får han ikke.

LES OGSÅ: Veisaken: Uenigheten kan føre til at ny fastlandsforbindelse blir utsatt i to år

Det var særdeles uklokt av fylkestingets flertall ikke å gå for det samme trasévalget som de to kommunene. Med respekt å melde tar fylkespolitiker Frode Hestnes (Frp) feil når han hevder at fylkeskommunen representerer lokaldemokratiet. Det er det kommunestyrene i Tønsberg og Færder som gjør. Det er innbyggerne der som skal bruke fastlandsforbindelsen og betale den. Likevel velger altså det regionale demokratiet å overkjøre det lokale.

 

Det lover heller ikke godt at flertallet i fylkestinget sist torsdag fortsatte å opptre like arrogant på vegne av brualternativet. Vedtaket som ble fattet, vitner ikke om at flertallet ønsker å gå inn i forhandlingene med åpent sinn, snarere at det er kommunene som har å ombestemme seg.

Uten enighet blir det aktuelt å starte arbeidet med en regional plan for å få på plass detaljerte bestemmelser om fastlandsforbindelsen. Dette var nok en bestemmelse som i sin tid ble tatt inn for å sikre seg dersom ikke de to kommunene ble enige seg imellom. Nå er altså situasjonen i stedet at kommunene er enige, mens fylkestingets flertall vil starte planleggingen av en løsning som ikke er ønsket lokalt.

LES OGSÅ: Dagen derpå for Tønsberg og Færder

Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) frykter at bruk av regional plan kan forsinke fastlandsforbindelsen med ytterligere to år. Har Berg rett, vil det være en stor ulykke. Det er gått 13 år siden folkeavstemningen som la Veipakke Tønsberg fase 2 død. At Kanalbroen låste seg sist fredag vitner om hvor sårbare øyene er.

Hensynet til samfunnssikkerheten og utviklingen av bomiljøene i Tønsberg og indre Nøtterøy tilsier at vi trenger en fastlandsforbindelse nummer to så snart som mulig. Da trenger vi også regionale politikere som opptrer konstruktivt, ikke destruktivt.

LES OGSÅ: I dag kommer skattepengene