Trenger vi mer juss for å bevare kulturarven?

Av
DEL

Meninger (Tønsbergs Blad) Tone Lind Jørgensen hadde forleden et viktig innspill om kommunalt kulturvern. Hu tok utgangspunkt i Riksantikvarens nye tilbud om støttet til kulturminneplaner. Solid og veldokumentert kunnskap om den enkelte kommunes verneverdige bygninger og arkitektoniske kvaliteter er vesentlig når saksbehandlere og politikere skal vurdere både enkle og kompliserte byggesaker. I Færder kommune trenger man akutt til en kulturminne- plan, som kan veilede så vel utbyggere som arkitekter, men først og fremst er det et normativt verktøy for byggesaksbehandlerne og tillitsvalgte politikere.

Jeg er enig med Tone Lind Jørgensen at en helhetlig kulturminneplan for Færder kommune vil kunne gi mer oversikt og bedre holdepunkter i den kommunale forvaltningen av kulturarven. Men god oversikt og bedre holdepunkter er ingen garanti for at saks- behandlerne og politikerne i kommunen tar hensyn til den slags kunnskap. Hvorfor skulle de det? De har jo aldri tatt hensyn til det tidligere, heller ikke brydd seg om lovgivning og kommuneplan når byggesaker blir behandlet.

Nå kunne man ønske seg klarere lovhjemler for kulturminneforvaltning, hvilket i følge Tone Lind Jørgensen nå vil komme i en ny Stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Det er godt nytt, på den annen side har vi allerede juridisk bindene krav for kompetent saksbehandling og politisk vurdering i Plan- og bygningsloven og Kommuneplanens arealdel. Men det har ikke hjulpet det spøtt. Jevnlig behandles og vedtas det saker som åpenbart er av lovstridig karakter.

Til tross for mye debatt og protester om den graverende utbyggingen på Teie, kjører saksbehandleren og politikerne i det samme inkompetente og lovløse sporet. Jeg har i årveis skrevet om denne typen lovstridig forvalting i Tjøme kommune, nå en verkebyll i Færder kommune. Den gang var det heller ikke noe i veien med jussen, man fulgte bare ikke lovverk og kommuneplaner. Det samme kommer til å skje med et strengere lovverk for kulturminne- forvalting. Saksbehandlerne har den samme faglige inkompetansen og politikerne lar seg styre av utbyggerne.    

Artikkeltags