(Tønsbergs Blad)

Men sløyfen rundt Tønsberg (ca. 1 minutt) er helt unødvendig. Det er nærliggende å tenke på måten dette er løst i Kristiansand. Der går toget korteste vei inn i sentrum, og «rygger» så mot Stavanger.

Vognene er allerede arrangert med ca. halvparten av stolene hver sin vei, så passasjerene har for lengst funnet seg i å sitte med ryggen mot kjøreretningen. Det tar 4 minutter å krysskoble elektronikken i et moderne «dobbeltlokomotiv». På den tiden rekker fører å komme seg i andre ende. Reisetiden vil bli omtrent som før.

1.Dette vil frigjøre ca. 30.000 kvadratmeter til annet bruk

2.Bommene i Halvdan Wilhelmsens allè bortfaller. Dette vil gi bedre flyt for all annen trafikk.

3.Betydelig mindre lokal og "bærende støy"

4.Mindre slitasje på hjulunderstell.

5.Bussterminalen vil få dobbelt så stort areale til disposisjon.

I stedet utreder Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) diverse rigide planer. Det sier seg selv, at både utredning og evt. gjennomføring blir hinsides dyrt.

Jeg håper at det er flere enn meg som mener at «Kristiansand-løsningen» også er riktig for Tønsberg.

Jarl Berulfsen