(Tønsbergs Blad)

Jeg skjønner det, men det gjør meg likevel bekymret. Planene skaper utfordringer i «her og nå»-situasjonen, men jernbanen bygges i et generasjonsperspektiv og skal legge til rette for utvikling langt inn i fremtiden.

LES OGSÅ: Hva med faktisk å lytte til og samarbeide med fagfolkene om jernbanen?

Forståelige reaksjoner

Jeg skjønner godt at man reagerer på ideen om en bru tvers over Byfjorden, eller en løsning som vil føre til inngrep på Nøtterøy og kunne blokkere Kanalen for skipstrafikk. Dette handler likevel om mer enn disse inngrepene, det handler om Vestfold som felles bo- og arbeidsmarked og om jernbanen som gir Vestfoldinger tilgang på et enda større arbeidsmarked.

Det er ikke på grunn av den vakre utsikten over byfjorden at folk velger å bo i Tønsberg og Vestfold, det er fordi det finnes attraktive steder å jobbe, enten i byen eller i pendleravstand til byen, og det er fordi det finnes attraktive steder å bo. Næringslivet etablerer seg her fordi jernbanen gjør det enklere for dem.

LES OGSÅ: Bygg jernbanen i rett linje fra Barkåker!

Vestfold må være attraktivt

Vi sliter allerede med at unge voksne, og særlig dem med høy utdannelse, forsvinner til Oslo eller de andre større byene og blir der. Det gjør de fordi avstandene der er små, og kunnskapsarbeidsplassene er mange. Vi vil ha dem tilbake. Fremtidens Vestfold trenger at flere av disse flytter tilbake og bidrar til verdiskapingen her.

Det krever at de har et godt sted å bo, og så krever det at vi har attraktive arbeidsplasser, eller overkommelige pendleravstander til dem. Det krever også at bedriftene som er interessante for dem, har gode vilkår når de etablerer seg her. Intercity med dobbeltspor vil være et langt steg i riktig retning for å gjøre Vestfold til et mer attraktivt fylke. Å stoppe utviklingen av jernbanen i Tønsberg-området vil også legge en demper på utviklingen lenger sør.

LES OGSÅ: Bane Nor: Dobbeltsporet gir Tønsberg store muligheter

Fornuftig å se på Jarlsberg-alternativet igjen?

Jeg vil helt til slutt understreke at jeg selvfølgelig ikke mener at noen av forslagene er uproblematiske, tvert imot har de ganske mange problematiske elementer ved seg, og de må begrenses så langt det er mulig. Det kan kanskje være fornuftig å se nærmere også på Jarlsberg-alternativet, slik at man får faktaene om den på bordet. Poenget mitt er at jernbanen er mer verdt enn ulempene, uansett hvilken av de tre traseene som blir valgt.

Det er ikke sånn at jernbanen trenger Vestfold, det er vi som trenger den, og da må vi også tilrettelegge for å utvikle den i tråd med fremtidens behov. Ikke fordi selve jernbanen er så innmari pen å se på, eller praktisk å legge i et område med bebyggelse, men fordi den skaper ringvirkninger som vil være helt avgjørende for Vestfolds utvikling i mange, mange tiår fremover.

Renate Sølversen