(Tønsbergs Blad)

Men vi kommer nærmere hverandre. I dag er det kun 36 minutter med tog fra Drammen til Tønsberg. Noe som øker kvaliteten på tog som reisemiddel og gjør toget mer konkurransekraftig mot bilen, men det er fortsatt en time og 14 minutter mellom Tønsberg og Porsgrunn.

Enda raskere

Den nylig vedtatte kommunedelplanen i Drammen vil ytterligere redusere reisetiden. Dette gagner oss alle. Drammen kommune har veid hensyn og måtte ta krevende beslutninger. Noen hus må rives og familier må flytte. I Drammen var omkvedet at lokale hensyn måtte veies tyngre enn om Tønsbergenserne fikk tre minutter ekstra reisetid.

LES OGSÅ: All grunn til å feire en historisk satsing på tog

I Tønsberg er omkvedet fra noen, at man ikke må la hensynet til at folk fra Larvik skal få tre minutter kortere reisetid resultere i en rasert by. På strekningen mellom Skien og Oslo er vi alle i samme båt for å realisere reisetid på en time og 30 minutter til Porsgrunn. Det er engang slik at reisetidsmålet er det førende effektmålet for satsingen og er avgjørende for om staten kommer til å sette av penger til ny jernbane.

LES OGSÅ: Regjeringa svikter Vestfoldbanen

Dobbeltspor gjennom Vestfold viktigst

Befolkningen i Vestfold vet kanskje ikke at Grenland-kommunenes høyeste prioritering og Telemark fylkeskommunes høyeste prioritering inn mot Nasjonal transportplan 2018–2029 var å realisere dobbeltspor gjennom Vestfold.

Nye Tønsberg stasjon blir mer enn pendlerservice for kommunens innbyggere. Tønsberg er regionhovedstad, Tønsberg er en av mange byer i bybåndet mellom Oslo og Skien.  Samtidig vil Tønsberg være kandidat for å bli fremtidig stasjon på strekningen Stavanger–Kristiansand–Oslo når Grenlandsbanen er bygget.

I et slikt bilde handler det om å få folk ut av bil og fly og inn på toget fordi toget er det mest effektive alternativet. Når Grenlandsbanen er bygget kan du komme deg mellom Kristiansand og Oslo på tre timer og 23 minutter med toget. Vil du da ta fly eller bil?

Og flyplassen, det er Torp

Men når vi først skal ta fly, er Torp flyplassen. Kanskje kan vi få en stasjon tett på terminalen. Torp er en liten flyplass, men svært effektiv og reisetidsgunstig. Jernbanesatsing i Grenland og Vestfold handler også om fly, gods, næringsområder og havner. Vi ønsker mer gods på bane og se jernbanesatsing i sammenheng med næringsutvikling.

LES OGSÅ:  Bør vi stole på Bane Nors anbefaling–denne gangen?

Agder, Telemark og Vestfold har igjennom tiår kjempet for en jernbanerevolusjon. Nå er muligheten her. Den må nyttes. Samtidig ser vi at det må holdes stø kurs gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029, samt de to-tre neste rulleringene for å få realisert to spor gjennom Vestfold og realisere Grenlandsbanen. Det er langt igjen. Er vi ikke tydelige i våre prioriteringer i dag får vi heller ikke gjennomslag nasjonalt i morgen.

LES OGSÅ: Velforeningene i Tønsberg med klar beskjed til Bane Nor:–Jarlsberg-alternativet må inn igjen

Ikke penger til å utrede alle muligheter

Det er sparsommelig med planleggingsmidler tilgjengelig. Dette betyr at antallet korridorer som kan utredes må holdes nede. Samtidig som vi må stå på for å få satt tilgjengelige midler til disposisjon for Bane Nor i den videre prosessen. Vi mener at det er vestfoldkommunene som sammen med Bane Nor bør beslutte hvilke korridorer som utredes. Men samtidig mener vi at antallet bør holdes nede. Er det eksempelvis slik at man i Vestfold ønsker å utrede en trasé over Jarlsberg-jordene, bør man samtidig fjerne et alternativ som eksempelvis Nøtterøy, slik at det er midler til å komme i mål.

LES OGSÅ: Bane Nor: Vi ønsker en konstruktiv debatt om regionale og lokale løsninger

Vi registrerer et imponerende engasjement i Tønsberg-regionen og vårt håp er at regionen kommer til et like imponerende resultat for prosessen om jernbanestrekningen i Tønsberg som man gjorde i Horten. Samtidig er det utvilsomt slik at vi ønsker et tettere samarbeid med Vestfold.

LES OGSÅ:  Bane Nor: Derfor blir disse fire forslagene om traseer ikke utredet

Realistisk sett er det fortsatt ganske langt til Oslo også for Tønsberg. Det kan vise seg vanskelig å lykkes som soveby for hovedstaden. I våre regioner må det bygges oppunder en egenvekst gjennom felles bo- og arbeidsmarkeder drevet av effektiv infrastruktur og sterke knutepunkter for bolig, næring, havner og vår felles flyplass Torp. Det er utvilsomt slik at vei og bane bringer oss tettere sammen og nå må vi holde fast ved de mulighetene dette vil gi. 

Robin Kåss Rune Høiseth