(Tønsbergs Blad)

Vear-linjen vil ødelegge svært mye av synsinntrykk over fjorden, og være ødeleggende for fuglelivet. Dessuten vil traseen totalt forringe miljøet på Smørberg og  Vear. Nøtterøy-alternativet er enda verre, med rasering av mange hus, og en kryssing av vann to steder.

Det gjenstår to akseptable løsninger: 1. Bygge en linje mest mulig parallelt med den nåværende (Jarlsberg-linjen), 2. bygge en rett linje fra Barkåker via Sem (som blir den nye Tønsberg stasjon), til Stokke – Torp – Sandefjord. Den gamle toglinjen kan fungere som matelinje, med eget tog, som kan gå kontinuerlig. Dette er den absolutt raskeste trasé, og her vil Bane Nor kunne spare minst 15 minutter i reisetid, siden tid er så uhorvelig viktig.

Så er det å håpe at politikerne i de to kommunene, Tønsberg og Færder, har guts til å snakke Bane Nor midt imot, og ikke godta all verdens kompromisser, eller penger fra staten for å bygge de to påtenkte linjene. Bane Nor er nok «kjøpt og betalt» av det råtne byråkratiet i Oslo, og bryr seg ikke nevneverdig om at 100 hus må rives. De bor ikke i området.

Paul-A. Mathiesen