(Tønsbergs Blad)

Bane Nor ønsker det motsatte: En konstruktiv og god debatt om regionale og lokale løsninger.

LES OGSÅ: Vil Bane Nors planleggingssjef yppe til strid mellom vestfoldbyene?

En løsning ett sted får konsekvenser for et annet

Bakgrunnen for Auglends påstander er at jeg har påpekt det innlysende: Stortinget har gitt oss i oppdrag å planlegge et raskere togtilbud mellom Oslo og Skien. Da vil løsninger som velges for dobbeltsporet i nord, få konsekvenser for byene lengre sør.

Det får også konsekvenser for reisetiden mellom Vestfold-byene og for hele strekningen mellom Oslo og Skien. For Bane NOR er det derfor viktig at Tønsberg støtter løsninger som innebærer kort reisetid gjennom kommunen.

LES OGSÅ: Bane NOR om jernbaneplanene: – Dette er en gavepakke

Handler ikke om å «yppe» til strid

Dette handler ikke om å «yppe til strid». Bane Nor er ingen politisk aktør og skal heller ikke være det. Vi ønsker å bidra til at Vestfold samles om gode og funksjonelle løsninger. Derfor vil vi legge til rette for en diskusjon som i størst mulig grad baseres på kunnskap.

Da må vi informere om at valgene som tas i en kommune, kan få konsekvenser for andre. Ingen av lokalsamfunnene opererer i et vakuum: InterCity-satsingen er et regionalt prosjekt. Kommunene er pålagt å ta både lokale, regionale og nasjonale hensyn.

Vi ber hele Vestfold om å engasjere seg

Vestfoldbanen blir en viktig del av dobbeltsporet mellom Oslo og Skien. Strekningen Tønsberg-Larvik er ledd i et omfattende transporttilbud som skal gi passasjerene adskillig kortere reisetid, flere avganger og økt pålitelighet. Derfor ber vi hele Vestfold engasjere seg. Det er viktig når vi skal oppnå de beste løsningene for distriktet, byene og jernbanen.

Hanne Sophie Solhaug