Nå må Færder Høyre følge friluftsloven

TREIDENE: En skulle da tro at det videre utfallet av saken om ferdsel i strandsonen på Treidene ville være gitt, og at Høyre og Fr.P. nå måtte holde seg til loven, skriver Jørn Magdahl.

TREIDENE: En skulle da tro at det videre utfallet av saken om ferdsel i strandsonen på Treidene ville være gitt, og at Høyre og Fr.P. nå måtte holde seg til loven, skriver Jørn Magdahl. Foto:

Av

For det blå styret i Færder kommune er den såkalte Treidene-saken blitt en oppvisning i misforståelser og inkompetanse.

DEL

Leserbrev (Tønsbergs Blad) Det begynte den 27. februar da Hovedutvalget for kommunalteknikk omdefinerte utmark til innmark – med den hensikt å forhindre ferdsel langs sjøen. Oslofjorden friluftsråd, Turistforeningen og den politiske opposisjonen var blant dem som påpekte at vedtaket var i strid med lovtolkningen i flere høyesterettsdommer, og at utvalget hadde gått ut over den skjønnsmyndighet det er tillagt. Selv om dette var klart før ankebehandlingen i formannskapet den 12. mars, var ikke Høyre og FrP rede til å snu. Jeg foreslo derfor å sende saken til Fylkesmannen for faglig råd. Høyres ordfører og ordførerkandidat stemte for dette – mens FrP og Gunstein Sundene fra Høyre stemte imot.

Ekspertene sier at vi alle har rett til å gå over denne strandeiendommen. Men Færder Frp nekter å høre på rådene 

Sevik og Sundene mente at det ikke var noen vits i å søke råd, siden Fylkesmannen uansett ville ha samme lovtolkning som fagadministrasjonen i Færder, Oslofjorden Friluftsråd, Turistforeningen og den politiske opposisjonen. Spesielt interessant var resonnementet til Sundene. Han mente at å stadfeste ferdselsretten over den aktuelle eiendommen ville være å innstifte ny rett – samtidig som han altså var sikker på at Fylkesmannen ville gå med på dette! Det var så si en formodning om at Per Arne Olsen (tidligere framtredende i FrP) og co. skulle bidra til å innføre en slags «sosialisme» som ikke var lovhjemlet! Fylkesmannen var da også ganske riktig enig i den tolkningen som var gitt av administrasjonen i Færder, og av alle andre enn dem som har den politiske makta i kommunen.

En skulle da tro at det videre utfallet av saken da ville være gitt, og at Høyre og Fr.P. nå måtte holde seg til loven. Men da jeg enda en gang påpekte dette skriver kommunestyrerepresentant Jan Helge Fosse på facebooksiden min at «du beveger deg som vanlig på kanten av sannheten, Jørn – vedtaket er ikke ulovlig. Her er det snakk om tolkning av loven..» Da saken kom opp på nytt i formannskapet den 22. mai skulle det vise seg at etter tre måneder trengte flertallet (og i denne saken også Senterpartiet) fortsatt mer tid! Det ser ut til at Jonstang og Mello har rett og slett hatt problemer med å få med seg gruppa si (og i hvert fall sine allierte i FrP) på å opptre lovlig i denne saken.

Planen de to kom likevel fram denne dagen (se bl.a. oppslag i TB). De vil gi opp det lovstridige vedtaket om å forhindre ferdsel, og heller ta kampen for at folk ikke skal få bade femti meter fra huset på tomta – selv når eierne er hjemme i Oslo. Her er vi nok uenige, men nå beveger de seg muligens innenfor det rommet der vi som politikere har myndighet til å utøve skjønn etter friluftsloven.

Hadde denne saken bare dreid seg om ei hyttetomt på Treidene, hadde det ikke vært mulig å forstå de sterke frontene i debatten. Begge sider er selvfølgelig mest opptatt av mulige presedensvirkninger for ferdsel andre steder i strandsonen. Det er ikke noe nytt at de blå har problemer med allemannsretten, men det lite tillitvekkende at «styringspartier» enten ikke forstår lovverket eller bevisst omgår det.

Jørn Magdahl

Gruppeleder Felleslista Rødt/SV

Færder

Artikkeltags