Beskjed til våre nye politikere: Dette må dere se på!

Kommunen ønsker befolkningsvekst, og gjerne unge familier. Da mener vi at barnehageplasser er viktig.