Hvilke argumenter tilsier at det skal være boplikt på Tjøme, Brøtsø og Hvasser, men ikke i Årøysund, Tenvik og Veierland? 

Jorunn Midthun

Jorunn Midthun Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Boplikt i Færder.

DEL

Meninger (Tønsbergs Blad) Jeg viser til Pål Ese, Færder Høyre, sin kommentar i TB 19. september, til Arbeiderpartiets signaler om boplikt i strandsonen i deler av gamle Nøtterøy kommune.

Pål Ese skriver at Høyre gikk til valg både i 2015 og 2017 på å beholde boplikten på Tjøme, og at de også ved kommunevalget i 2019 vil gå til valg på å beholde boplikten på Tjøme. Dette er vi i Arbeiderpartiet selvfølgelig glad for, men stiller oss uforstående til at de samtidig avviser all form for boplikt i gamle Nøtterøy.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Færder Høyre går inn for boplikt på Tjøme, Brøtsø og Hvasser og samtidig er totalt avvisende til all form for boplikt i resten av kommunen. Hva begrunner de egentlig dette med?  Hvilke argumenter tilsier at det skal være boplikt på Tjøme, Brøtsø og Hvasser, men ikke boplikt i Årøysund, Tenvik og Veierland? 

Pål Ese skriver at Færder trenger ikke flere innskrenkninger i folks rett til å råde over egen bolig. Det er et svar jeg respekterer, men jeg synes jo det er underlig at Høyre skiller mellom innbyggere i Færder kommune i så måte. Er det forskjell på folk fra Tjøme og Nøtterøy når det gjelder hvilke innskrenkninger de trenger?

Når Ese sågar får seg til å skrive – i samme artikkel – at Færder Høyre står for stø kurs i boplikt-spørsmålet i Færder kommune, er det vanskelig å forstå hvordan de tenker.

Færder Arbeiderparti ønsker å vurdere Færder kommune under ett og ser gode grunner for at deler av Nøtterøy bør ha boplikt av samme årsak som det er boplikt på Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Det er viktig å opprettholde helårsbosettingen i alle deler av Færder kommune, og boplikt kan være et viktig bidrag til å oppnå nettopp dette. Helårsboliger har i de siste årene blitt solgt som fritidsboliger i mange deler av kommunen, f.eks. på Veierland, Årøysund og Tenvik. Arbeiderpartiet ønsker at det skal være lys i husene hele året, og at de små lokalsamfunnene skal være aktive bomiljøer hele året i hele Færder kommune!

Artikkeltags