Fastlandsforbindelsen, Frp - og vår lommebok

Av

Det antydes regjeringskrise som følge av bompengeopprøret. Frp krever handling.

DEL

Leserbrev (Tønsbergs Blad) La meg minne om at daværende samferdsminister Kjetil Solvik Olsen, i februar 2018, hadde et innlegg om avgifter i Dagbladet der han uttalte: «Regjeringen jobber for å kutte utslippene uten å flå dieselbileierne». I sluttsekvensen presiserer han: «Med Frp i regjering betaler bilistene mindre til staten i bompenger og avgifter, men veisatsingen har økt kraftig. Vi har respekt for folks lommebøker.»

La meg også minne om at Frp i Vestfold, inntil 2015, var med i et flertall som ønsket en parallell kanalbro med forbindelse mot Frodeåstunellen som var kostnadsberegnet til 950 millioner kr. De snudde beklageligvis og forklarte sitt nye standpunkt med at: «For Frp har det vært viktig å skaffe større enighet og unngå å hemme utviklingen på Kilen og Stensarmen med båndlegging av store arealer». – «Vi ønsker å være konstruktive og bidra til at Samferdselsdepartementet og regjeringen skal stå friere, og at prosessen går raskere» uttalte fylkesleder i Frp, Frode G. Hestnes.

Samferdselsdepartementet fulgte raskt opp denne «friheten» og forkastet i 2015 det billigste alternativet. Departementet hadde dog et forbehold om at de ville ha melding dersom kostnadene økte vesentlig. Og melding fikk de. Om at det ville bli 5 ganger så dyrt som opprinnelig, ca 5200 millioner kr.

Som svar på kostnadsøkningen har departementet v/ tidligere samferdselsminister Solvik Olsen i to brev til Fylkeskommunen påpekt at de ikke ønsker å blande seg inn i valget av løsning. Det siste kom i desember 2017. Velg hva dere vil, var budskapet. Det er dere som skal betale. «Dere» er jo i denne saken deg og meg, folk flest. Ikke bare oss som skal til og fra øyene, men enhver som skal til Tønsberg.

For Tønsberg og Færder synes veisatsing og bomavgifter å bli et hett tema i valgkampen. Ikke til å undres over når det politiske flertallet i kommunene Tønsberg, Færder samt Vestfold fylkeskommune har valgt en broløsning til ca 5200 millioner, som selv de som stemte for innrømmer at de egentlig ikke vil ha!

Overdimensjonert galskap er en hyppig betegnelse i mine kretser, som er folk flest.

Siden kostnaden til gigantprosjektet Ramberg -Smørberg og veien mot E18 foreløpig ikke er ferdigberegnet «svever» det flere mulige bompengesatser. 33 kr? 55 kr? 28 kr?

Jeg har oppfattet at også Jan Georg Dale, som sin forgjenger, har «respekten for folks lommebok» som en sentral verdi. Følgelig anbefaler jeg samferdselsministeren å kaste blikket mot Vestfold, stoppe galskapen og sørge for at den løsningen departementet, etter råd fra lokalpolitikere i Vestfold, forkastet i 2015 igjen blir aktualisert. En løsning som vil gi både akseptabel bomavgift og akseptabel fastlandsforbindelse.

Artikkeltags