Dette gleder vi oss skikkelig til: Øyene skal dele ut 150.000 kroner til gode formål i lokalmiljøet

Det er mange lag og foreninger som gjør en veldig god innsats i lokalmiljøet vårt. Nå kan noen av dem få et kjærkomment økonomisk bidrag fra Øyene.