Magdi om demonstrasjonene: – En vanskelig avveining