Lisbeth Eek Svensson er konstituert fylkesrådmann

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen har bedt Lisbeth Eek Svensson om å tre inn i stillingen som konstituert fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.