Vesar har nemlig, sammen med Færder kommune og Norsk Gjenvinning Renovasjon, igangsatt et prosjekt som skal bidra til det.

I disse dager sendes det ut informasjon til innbyggere på Føynland.

- Prosjektet vil pågå over flere år, forteller prosjektleder og seksjonsleder for innsamling Kristina Mørk Jacobsen. - Først ut er Færder kommune, deretter vil vi gå videre i kommunene Tønsberg, Horten og Holmestrand, sier hun.

Et viktig mål er å redusere ryggeavstander og andre situasjoner som påvirker trafikksikkerheten for både innbyggere og sjåfører.

Føynland først

Føynland er altså først ut Innsamlingsrutene her er kartlagt, og dette danner grunnlaget for arbeidet rettet mot innbyggerne som bor i området.

- De som blir direkte berørt, og som må endre plassering av avfallsbeholdere eller adkomst til disse, vil bli kontaktet. Det vil bli sendt ut et brev, hvor det fremkommer konkret hva som må gjøres ved adressen. Dette kan være mindre eller større endringer, som for eksempel flytting av avfallsbeholdere, etablering av fellesplass for avfallsbeholdere, beskjæring av beplantning eller utbedring av snuplass, opplyser Vesar i en pressemelding som er sendt ut.

Endringene og tilpasningene som iverksettes er basert på retningslinjer for plassering av avfallsbeholdere og krav som stilles i kommunens renovasjonsforskrift.

Ønsker du å bidra?

Du kan på eget initiativ, før du blir kontaktet, utbedre forhold knyttet til plassering og adkomst til beholdere.

- Det er da viktig at du da husker å sjekke ut med Vesar før du iverksetter større endringer og hvor det påløper kostnader for deg. Husk at ny plassering alltid må godkjennes av Vesar. Dette gjør du ved å sende en e-post til Vesar med en god beskrivelse av endringen som er gjort eller planlegges, gjerne dokumentert med bilde, opplyses det.

Informasjon om prosjektet bedre trafikksikkerhet ved avfallsinnsamlingen finner du på hjemmesiden til Vesar på www.vesar.no. Her vil du finne relevant informasjon, og henvisninger til retningslinjer og forskrift.