(Tønsbergs Blad)

En av de minst populære avgjørelsene vi har sett på lang tid er den nye regionreformen. Vårt nye storfylke strekker seg fra Sande til Kragerø og opp til Vinje igjen, det er et stort engasjement både i befolkningen og på Stortinget for å reversere denne regionreformen, slik at vi kan gå tilbake til de gamle fylkesgrensene.

LES OGSÅ: Nye fylker, gamle valgdistrikt og litt lokalhistorie

Vi har brukt enorme summer, millioner av dine skattekroner for at ting skal sentraliseres enda mer og at tjenestene blir flyttet lenger ifra folk. Mange partier på Stortinget ønsker å reversere dette, men skal vi virkelig bruke like mye penger på enda en omorganisering av fylkene? Millioner av skattepenger som går til en fylkeskommune som svært få av oss har et forhold til, og som har svært få oppgaver i dag.

Vi i Vestfold og Telemark FpU ønsker ikke å gå tilbake til de gamle fylkeskommunene, men at vi legger ned hele fylkeskommunen. De viktigste oppgavene til fylkeskommunen i dag er videregående skoler og fylkesveier. Vi mener kommunene fint kan overta mange av disse oppgavene, så makten og tjenestene kommer nærmere folk.

LES OGSÅ: Velkommen til Stor-Telemark!

Del på stat og kommune

Kommunen du bor i kan ta seg av den videregående skolen på lik linje med at de tar seg av barne- og ungdomskolene i dag, og staten kan få ansvar for fylkesveiene og endelig finansiere en opprustning av de gamle fylkesveiene som fylkeskommunen aldri gjorde noe med. Vi er et lite land med få innbyggere, og vi trenger ikke tre forvaltningsnivåer i Norge. Det holder med kommune og stat.

LES OGSÅ:

Det går enormt mye penger og byråkrati inn i at vi opprettholder fylkeskommunen. Penger og tid som kan bli brukt til mer fornuftige ting i kommunene, hvor du som innbygger har en mye nærere kontakt til tjenestene, for det er tjenestene til menneskene som er viktig, og ikke systemet. Det at vi har slått sammen Vestfold og Telemark er intet annet enn sløsing av skattebetalernes penger, og vi synes det høres veldig lite klokt ut å sløse enda mer for å reversere det kun én. måned etter at sammenslåingen er blitt gjennomført.

LES OGSÅ: Rekviem for en fylkeskommune

Vi mener at lokaldemokratiet styrkes ved å kutte det unødvendige leddet, og at politikere skal ha respekt for de som sitter igjen med regningen for slike omorganiseringer. Det eneste fornuftige å gjøre er å legge ned hele Vestfold og Telemark fylkeskommune, sånn at vi kan få mindre byråkrati og at makten og tjenestene blir flyttet nærmere folk, til kommunen du bor i.