(Tønsbergs Blad)

Som dere har sett er også mange av de andre sidene i dagens avis viet til saker som angår arrangementet Færder Pride og homofiles, lesbiskes og transpersoners liv i vårt lokalsamfunn.

Det ligger selvfølgelig et verdivalg bak dette, et verdivalg nok ikke alle hadde ventet seg av gamle, konservative Tønsbergs Blad. Men et konservativt livssyn bunner fremfor alt i en dyp respekt for enkeltmennesket. Enkeltmennesket slik det er, ikke slik andre mener det burde være. Det betyr ikke at alt hver enkelt av oss sier og gjør er riktig, men at vi har et ukrenkelig menneskeverd som skal ligge til grunn for hvordan vi opptrer mot hverandre.

Det er mindre enn 50 år siden det i prinsippet var straffbart for menn å ha sex med menn i Norge. I årene etter avkriminaliseringen i 1972 har homofiles rettigheter blitt kraftig forbedret. På område etter område har diskriminering veket plass for likestilling og likeverd. Dette har vært en naturlig og riktig utvikling.

Samtidig er homofile, lesbiske og transpersoner fortsatt ikke godtatt av alle. Fortsatt er «homo» et daglig brukt skjellsord. Fortsatt blir homofile utsatt for vold og trakassering. Fortsatt vekker det reaksjoner hos mange når homofile ytrer seg om sin legning eller tar til orde for sine rettigheter. Som da 19-åringen Jakob Semb Aasmundsen holdt 17. mai-talen i Gunnarsbøparken i 2015 og i første setning erklærte seg som feminist, ateist og homofil. Noen syntes det var upassende at han benyttet sjansen til å flagge en minoritet på en dag som skal være for alle.

Heller ikke Tønsbergs Blad gikk fri for kritikk fordi vi gjenga talen i sin helhet. «Dersom dere skal fremstå som en homseavis, så vil dere miste abonnenter,» skrev en sint leser. Vedkommende liker oss neppe bedre nå. Men i et demokrati er det viktig at også minoritetene kommer til orde, og at mediene gir en stemme til dem som ikke så lett blir hørt.

Vi har respekt for dem som synes den økende toleransen for homofili og et nytt syn på kjønnsidentitet er vanskelig å forholde seg til. Når dagens avis ser ut som den gjør, er det ikke et forsøk på å få noen til å skifte mening. Men legger du denne avisen fra deg med litt mer kunnskap og forståelse enn da du tok den opp, har vi oppnådd det vi ville.