Dømt for forurensning for fire år siden – fremdeles ser det ikke ut her

På tross av en høyesterettsdom som ga bøter og betinget fengselsdom, og tvangsmulkter fra kommunen på hele 825.000 kroner, er det fortsatt tett mellom bilvrakene i Tveidalen. Og slik ser det ut til å bli i uoverskuelig fremtid.