Gode tider for næringen, men frykter for rekrutteringen

Det gror godt i jordbruket i Færder kommune. Nå ønsker Senterpartiet at bøndene får rimeligere vann.