Kverneriet fikk dask på lanken av skjenkekontrollen

En annonse på Facebook for ny restaurantsjef, endte med at Kverneriet ble ilagt én prikk av Skjenkekontrollen og Tønsberg kommune.