Burotpollen er en fiende for mange som lider av allergiplager. Her om dagen tok barna i Smidsrød FUS barnehage affære og dro opp plantene med roten i og rundt plenen.

- Vi tar opp buroten før den blomstrer. Slik blir det mindre pollen som ødelegger for de med allergi, sier barnehagepedagog Iselin Schei.

Med trillebår og plasthansker gikk turen langs gjerdet hvor de fant flest burotplanter. Det gjaldt å skille buroten fra andre planter og dra de opp med roten. Med stor iver og veslevoksent alvor fant de burotplanter og røsket og rev til de slapp, for så å fylle trillebåren.

- Barna liker å være til nytte og hjelpe til. Konkrete arbeidsoppgaver blir alltid mottatt med entusiasme. Før lukingen startet, hadde vi en prat om allergi og burot og organiserte lukingen, sier Iselin.

Buroten er lokal og enkel å bekjempe før blomstring. Samtidig sprer den seg fort hvis det ikke lukes. Det mislikte planten dominerer i mange grøftekanter og rundt plener.

Astma- og Allergiforbundet oppmuntrer små og store lukere til en liten innsats mot buroten før blomstring, for det gir stor forebyggende helsegevinst.

Ifølge Astma- og Allergiforbundet, får mer enn 40 prosent av befolkningen allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Rundt 200.000 barn i Norge har allergi.