Kunstneren om det fastlimte korset : – Det er skjending

Nina Nesje bruker ord som hærverk og skjending om det fastlimte korset til statuen av Jahn Teigen hun har laget.