Kulturhuset har tapt mye penger på korona, men får ikke støtte: – Veldig uheldig

– Det er trist hvis Færder kommune skal gå glipp av disse kompensasjonsordningene, spesielt siden kommunen har valgt å ha et særdeles aktivt og fremoverlent kulturhus.