Lene ønsker å dra deg inn på museene sine

Lene Walle heter hun. I en knapp måned nå har hun vært direktør for Vestfoldmuseene IKS.